Delfaerde Comfort Studios

Naar aanleiding van de uitvraag van de gemeente Vlissingen heeft Alliantie Delfaerde een conceptplan ingediend om een hoogwaardige accommodatie in hotelachtige setting te realiseren op het voormalige sportpark Baskensburg. Op deze website informeren we u over dit planvoornemen en houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen.

De uitvraag

Om Vlissingen tot een aantrekkelijk vestigingsklimaat te maken om te wonen, werken en recreëren heeft de gemeenteraad een visie op kwalitatief goede huisvesting voor (inter)nationale werknemers vastgesteld. Net als bij andere groepen nieuwe tijdelijke inwoners/verblijvers, zoals studenten en toeristen wil de gemeente Vlissingen dat het verblijf hier zo prettig mogelijk is. Naar aanleiding van de vastgestelde visie is de gemeente op zoek gegaan naar initiatieven voor de realisatie en exploitatie van passende accommodaties voor (inter)nationale werknemers. Daarbij vormden leefbaarheid, veiligheid en beheersbaarheid de kernkwaliteiten.

De gemeente heeft het plan van Alliantie Delfaerde op basis van kwaliteitscriteria geselecteerd en verleent haar medewerking. Het planvoornemen zullen we op deze website nader aan u toelichten, onder meer door het tonen van de situatieanalyse en artist impressions.

Op de gemeentelijke website treft u alle informatie aan waarom de gemeente het belangrijk vindt om deze huisvesting te realiseren. Via de knop hieronder vindt u deze informatie snel terug. 

Uitgelichte video

Goede huisvesting belangrijk voor Vlissingen

In onderstaande film lichten wethouders John de Jonge en Sem Stroosnijder de aanleiding en noodzaak van goede huisvesting voor (inter)nationale werknemers toe. 

Een aantrekkelijk woonklimaat

Voor onze maatschappij zijn internationale werknemers van wezenlijk belang zodat we de huidige welvaart en economische groei op peil kunnen houden bij een afnemende beroepsbevolking. Het uitgangspunt bij ons project is dat deze belangrijke groep mensen, net als een ieder ander, zich thuis moeten voelen in deze mooie accommodatie. Wij kiezen dan ook voor het gebruik van veel natuurlijke en duurzame materialen. Dit gebouw biedt hen een aantrekkelijk woonklimaat: daar wil iedereen wel wonen. Wij geloven dan ook dat respect voor de bewoners zich terugvertaalt in respect vanuit de bewoners voor het gebouw en haar directe woonomgeving.

Voldoende parkeerruimte en 24/7 toezicht

Om voor zowel de bewoners als de omgeving een optimaal leefklimaat te garanderen zal er 24/7 beheer zijn en ruim voldoende parkeervoorzieningen op eigen terrein. De accommodatie heeft een huisreglement dat aan iedere bewoner overhandigd wordt. Verder is er altijd een toezichthouder aanwezig die toeziet op de naleving van de regels en die tevens beschikbaar is bij vragen of klachten. Op deze wijze is er continu toezicht op de orde in, en netheid van, de accommodatie.

Situatieanalyse

Op de onderstaande afbeelding tonen wij de situatieanalyse. Hierbij hebben we in het bijzonder aandacht geschonken aan de volgende aspecten:

het resultaat

Hoogwaardige accommodatie

Het beoogde resultaat is een kwalitatief hoogwaardige accommodatie die bestaat uit drie geschakelde volumes van drie à vier bouwlagen in U-vorm, een parkeerplaats met ruim voldoende capaciteit  en een terrein voor ontspanningsmogelijkheden. 

Impressie van de mogelijke gevelsteen
gevelaanzicht

Esthetisch fraaie uitstraling

Uniek aan dit project is het gevelbouwsysteem, leverbaar in verschillende sorteringen, kleuren en texturen. De baksteen staat garant voor een esthetisch fraaie, duurzame uitstraling met een eigen karakter. Zo blijft het aanzicht van de gevel (zie de fotoimpressie) in de loop der jaren consistent waardoor de hoogwaardige uitstraling van het gebouw in de toekomst overeind blijft.

error: Beschermde inhoud
Scroll naar top