Copyright Notificatie

Alliantie Delfaerde B.V. behoudt alle rechten met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie, waaronder afbeeldingen en artist impressions nadrukkelijk zijn begrepen. Afnemer van de informatie op deze website is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De informatie mag uitsluitend door de afnemer zelf worden gebruikt. Afnemer mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden. Afnemer is verplicht aanwijzingen van Alliantie Delfaerde B.V. omtrent het gebruik van de informatie op te volgen. Ten aanzien van de inhoud van deze website bestaat geen overnemingsvrijheid; alle auteursrechten, ook die bedoeld in art.15 Auteurswet worden voorbehouden. Nederlands recht is van toepassing.

error: Beschermde inhoud
Scroll naar top